2016-09-25
SKF 20år, Jubileumsprov på Långtora 24-25/9. Artikel med bilder kommer i nästa nummer av
SKF webbtidning 1/11.
Resultatlista


2016-08-10
SKF jubileumsutställning i Gammelkroppa och särskilda prov i eftersöksgrenar 5-8/8,
lockade många deltagare till en mycket trevlig helg.
Lite bilder.

   
     
     

2016-05-29

SKF och dess rasklubbar har haft gemensam rasmonter på Swedish Game Fair, Tullgarn 19-21 maj 2016.
Foto: Yvonne Hansen, Roger Johansson

        
     
     

 


2016-05-14

SKF´s avelskonferens 2016

SKF hade glädjen att inbjuda alla rasklubbar till en späckad och innehållsrik helg 14-15/5 i Vilsta Sporthotells lokaler i Eskilstuna.
Glädjande nog hade flertalet rasklubbar tagit chansen att komma och lyssna och ställa frågor till våra ytterst kompetenta föredragshållare.

Salen var fylld av förväntan och några uppfödare hade också på egen bekostnad avsatt helgen till att ta
del av all kunskap kring avelsfrågor.

Lördagen inleddes av Sigrid Agenäs som med sitt ytterst pedagogiska förhållningssätt bjöd oss in i
helgens tema genom att föreläsa om
grundlära för avelsarbete.
Genom en blandning av humor och strikt forskning satte
hon ribban för konferensen.


Efter lunchen tog Katja Nilsson över stafettpinnen och fortsatte med ämnet arvbarhet § genetik.
Det gick inte att ta miste på engagemanget från publiken och frågor haglade hela tiden från vetgiriga åhörare.

Under kvällens middag fortsatte diskussionerna kring borden och stämningen var mycket hög.
Söndagen inleddes av Helena Gunnarsson som redovisade SvSK´s ” Mall för inventering ”. Ett stort arbete i samarbete med moderklubben i Nederländerna. Genom att centralisera data, från alla de länder
där Stabijhoun föds upp, ges en god möjlighet att följa rasens utveckling och hälsostatus.

Avslutningsvis hade vi glädjen att få hälsa Professor Anne-Sofie Lagerstedt välkommen att under ett innehållsrikt pass, kring anatomi och hormoner samt hundars reproduktion, avsluta konferensen. Genom sin gedigna forskning lät hon
oss ta del av sin kunskap på ett humoristiskt och lättfattligt vis.
Applåderna efter föredraget gav ett gott kvitto på uppskattningen bland åhörarna.

Ett stort tack till SKF´s Avelskommitté som på ett sådant förtjänstfullt sätt sytt ihop en avelskonferens under två dagar med ett efterfrågat tema och föredragshållare av högsta klass.
Roger Johansson
Ordf. SKF

                                                                                                                                                                                                                                                                   


SDPK ordinarie fältprov på Långtora
Några bilder från helgen 10-11/10

Full koll från halmbalarna, vad som händer.                                                      En gammeldansk


Svenska framgångar i Norsk Derby
Länk


 

SvSK 4-dagars jaktevent i samband med klubbens 15-års jubileum.
Trevliga och välarrangerade dagar som avslutades lördag & söndag med fältprov på Älviksholm.
Lördag var rasmönstring med Stabijer från Nederländerna, Norge och Sverige.

Mycket folk på fältet, på väg att lyssna på kritik.                                           Breton som förbereder sig för släpp

SKF ordförande ser fundersam ut                                                                      Snygg kastapport

 

                                    Pristagare söndag, en jublande glad Arne med Yerke som fick ett 2:a pris och blev dagens Stabij

 

 

SDPK Rasmönstring och ordinarie prov 2015-09-19/20
Lördag rasmönstring med 8 startande Drentar, 13 hundar totalt.9 hundar till pris, varav 6 Drent.
Söndag 14 hundar till start, 5 till pris varav 4st Drent.

 Stabij väntar på sitt släpp                                                                   Kastapport för Drent

SRHP vid kastapport                                                                                 Weimaraner väntar på sin tur att släppa

 

                                                                                              Pristagare på lördag

                                                                                                   Pristagare söndag

 


 

SDPK Debutantprov 2015-09-12/13                                                                                                          Genomgång inför träningsdagen
Årets debutantprov har genomförts, för första gången inom SKF.                          
Dagen före fanns möjlighet att vara med på fältträning, som hölls
på Trossnäs gård i Värmland. Vilket de flesta tog tillfället att göra.

Stora fina stubbfält med rapphöns men även gräsmark och buskage,
vilket bådade gott för nästa dags prov.

På första provdagens morgon samlades alla på Älviksholm där proven hölls.
Som vanligt bjöds det på morgonkaffe under genomgången som domare
Peter Nilsson höll.
Då nästa alla verkligen var debutanter, fanns tillfälle för frågor och funderingar
om provet. Peter förklarade på ett lättförståeligt sätt, redogjorde också för vad
han förväntades se av respektive ras.

Dags att ge sig ut på fälten, fyra raser var representerade. Bracco, Weimaraner,                                            Träning på fälten
Stabij och Drent. Hundarna jobbade på bra under hela dagen, alla hade                       
fågel på vingarna som sköttes lite olika.
Resultat: två hundar till pris, Drent 2:a pris och Weimaraner 2:a pris.

På söndagen fanns Bracco och Weimaraner till start, nu märktes på en del
hundar att intresset var större, även denna dag hade alla möjlighet till fågel.
Vilket inte alltid är så lätt att förvalta.
Resultat: två hundar till pris, Bracco 3:e och Weimaraner 3:e.
Att på sin första fältstart få pris, vilken fantastiskt härlig prestation.

Tack till domare Peter, skytt Rolf och provledare Pernilla för två trevliga,
uppskattade provdagar med go’ stämning.

                                                                                Gunde med fågel i näsan på träningsdagen

    Bracco med fart i benen på lördag                                                                          Stabij på lördag

          

                                                                             

                                                                                  

                                           

 


SvSK ordinarie prov eftersöksgrenar Ånimskog 2015-08-22

Provet i Ånimskog bjöd som alltid på vackert väder, härlig stämmning
och duktiga hundar. Till start 13 st, Stabij, Drent och Weimaraner, alla
klasser var representerade och hela 12 st godkända.
Domare var Pernilla Ryberg och provledare Sven-Erik Pettersson.
Rutan avverkades först, därefter spåren före det blev alldeles för varmt.
Efter lunchpaus dags för vattenarbete vilket inte var helt enkelt, halt berg vid i och
uppgång och lång apport då vattenet är lågt i år.

                                                                                                                                                        Foton: Lena Danielsson

   Ulrika med Douglas ger klartecken                                                                Roger med Dizel tackar för 8 poäng.
                   
Nästan alla som var med.

 

Dagens Stabij: Karin med La Roux, domare Pernilla Ryberg, Dagens ekipage: Henrik med Domino.


 

SvSK:s ordinarie prov eftersöksgrenar Tisjön, Sälen 2015-07-31


Vy över prov vattnet.                                                                                Nöjd förare o domare vid full pott på släpspår
 

Lunchpaus vid mysiga Majakojan

                                                                   

                       Dagens prIstagare: provledare Rolf Ryberg, bästa unghund: Maj med Winnie, domare Pernilla Ryberg, dagens ekipage:
                       Rosmarie med Aja, dagens Stabij: Camilla med Tyra
                      


 

SKF rasmonter Elmia 14-16/5 2015

 

Rasklubbskonferens och Årsmötet 2015
i Eskilstuna

Stämmningen var på topp från första stund                                                  Några av deltagarna

 

 

Kvällen bjöd på Italiensk buffe                                                              Ordförande säger några väl valda ord.

 

Därefter blev det dans                                                                        En till synes lyckad sådan

Klubbens kassör är en dansant dam.

 

    Årmötesordf. A.Beskow och Sekreterare M. Nylander.                                  SKF sekr. Marie avtackades efter 19 år i klubben