SKF har ansvar att aktiviteter anordnas och som regel är det rasklubbarna

som står för genomförandet av dessa.

 

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.

Då skall även avgiften vara inbetald på genomförande klubbs plusgiro.

Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov

inom 30 mils avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

 

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.
Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.

Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark,

resekostnader för domare och övriga funktionärer m m.

Dessa kostnader delas mellan provdeltagarna via provledaren.