§ 340 Jaktkort vid prov och träning på statens mark

Statligt jaktkort skall lösas av alla vid jakt/träning oavsett om det är privat eller statlig mark.
JBV har 2017-08-08 gett tillstånd för utländska medborgare att delta på jaktprov före 16 september.

Beslut: SKF rekommenderar: Vid jakt på statens mark skall provledaren kontrolera att deltagarna har löst statligt jaktkort.
Vid samtliga prov skall information delges deltagarna att man är skyldig att lösa statligt jaktkort.

Justeras omedelbart.

 

 

 

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genom­förande klubbs bank/plusgiro.

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekostnader för domare och övriga funktionärer m m. Dessa kostna­der delas mellan provdeltagarna via provledaren.

 

SKF:s jaktprovkalendarium - hösten 2017   uppdaterat 2017-08-10

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.
Du måste uppge hundens reg. namn och reg nr, samt var du ska starta.

EFTERSÖKSGRENAR ordinarie:

Datum Plats Arrangör Domare Ansvarig och/eller provledare Max antal
170701 Mastunga, Ulricehamn SRBS Kikki Ellström Anders Carlsson
15
170708 Järna SWeiK Adam Dschulnigg Anders Sundvall 14
170708 Hällefors SWeiK Ingemar Roselin Lisbeth Ericsson 14
170708 Skellefteå ”Norrlandsmästaren” SWeiK Magnus Norlén Anna Norlén 14
170709 Järna SWeiK Adam Dschulnigg Elisabeth Beskow 14
170709 Hällefors SWeiK Ingemar Roselin Monica Engström
14
170709 Skellefteå SWeiK Magnus Norlén Anna Norlén 14
170715 Hästveda/Skåne ”Skånemästaren” SWeiK Kikki Ellström Emma Pettersson 14
170715 Karlstad SvSK Ingemar Roselin Ulrik Hjalmarsson 12
170715 Ånimskog, Åmål SRBS

Anki Skrucha

Sven-Erik Pettersson

 
170716 Hästveda/Skåne  SWeiK Camilla Liljekow Fredrik Mattisson 14
170716 Ånimskog, Åmål
SRBS

Pernilla Ryberg

Sven-Erik Pettersson
 
170727 Tisjön, Sälen SDPK Pernilla Ryberg Rolf Ryberg 14
170804 Berga SWeiK Benny Nilsson
Lina Oweson 14
170805 Berga SWeiK Joacim Nordell Micke Svedberg 14
170806 Berga SWeiK Joacim Nordell Kadi Harjak 14
170812 Ulricehamn SvSK Anki Skrucha Ulrik Hjalmarsson 12
170902 Karlstad SvSK Pernilla Ryberg Ulrik Hjalmarsson 14
171006 Vårgårda (em) SDPK Pernilla Ryberg Rolf Ryberg 8

ODELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum Plats Prov-typ Arrangör Domare Provledare/ ansvarig Avgift Max antal
170909-10 Rasmönstring/ KM Mittådalen odelat fjäll SWeiK

Marcus Niklasson(fjäll)

Anders Beskow (eg)

Anders Sundvall 600:- 24

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum Plats Prov-typ Arran-gör Domare Ansvarig och/eller provledare Avgift Max start
170819

Gräftåvallen

2 partier per dag

Fjäll SBnK

Lars Thulin

Uli Weiser

Lasse Rådman 24
170820

Gräftåvallen

2 partier per dag

Fjäll SBnK

Uli Weiser

Peter Nilsson

Lasse Rådman 24
170901 Björkliden, Jörn Skog SBnK Erling Wikman
Ingemar Stöckel
AnnaKarin Wikman 7
170902 Björkliden, Jörn Skog SBnK Magnus Norlén
Ingemar Stöckel
Anna Norlén 7
170903 Björkliden, Jörn Skog SBnK Magnus Norlén Anna Norlén 7
170907 Mittådalen Fjäll SWeiK Adam Dschulnigg

Stig Ericsson
400:- 14
170908 Mittådalen Fjäll SWeiK

Adam Dschulnigg

Anders Sundwall 400:- 14
170909

Harplinge, Halland

Debutantprov (ukl, ökl)

Fält SDPK Peter Nilsson Anders Carlsson
500:- 12
170909 Varberg Fält SvSK Anki Skrucha Ulrik Hjalmarsson 14
170909 Piirtti, Kiruna Fjäll SBnK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 12
170910

Harplinge, Halland

Debutantprov (ukl, ökl)

Fält SDPK Peter Nilsson Anders Carlsson
500:- 12
170910 Varberg Rasmönstring Fält SvSK Anki Skrucha Ulrik Hjalmarsson 14
170910 Piirtti, Kiruna Fjäll SBnK Joakim Almgren
AnnaCarin Wikman 12
170915 Harsa Skog SWeiK Janne Pettersson Mia Dahl 400:- 7
170916 Långtora, Enköping Fält SDPK Carl-Magnus Olofsson Micke Svedberg 600:- 12
170916 Harsa Skog SWeiK

Janne Pettersson

Karin Ryberg 400:- 14
170917 Långtora, Enköping Fält SDPK Carl-Magnus Olofsson Micke Svedberg 600:- 12
170917 Harsa Skog SWeiK

Janne Pettersson

Mia Dahl 400:- 14
170916 Gällivare Fjäll SBnK Bengt Olof Kristensen
Ronny Andersson
Åsa Mäkitalo 12
170917 Gällivare Fjäll SBnK Bengt Olof Kristensen
Ronny Andersson
Åsa Mäkitalo 12
170922 Klimpfjäll Fjäll SBnK

Erling Wikman
Vibeke Andersson

AnnaCarin Wikman 42
170923

Klimpfjäll

Breton-SM i skl med CACIT
avgift 500:-

Fjäll SBnK

Erling Wikman
Vibeke Andersson

AnnaCarin Wikman 42
170924 Klimpfjäll Fjäll SBnK

Erling Wikman
Vibeke Andersson

Maria Hörnlund 42
170930 Charlottenlund Ystad Fält SDPK Fredrik Lilliehöök Lille-Mor Ördell 600:- 12
170930 Varberg   KM
Fält SRBS Juha Åkerblom Tina Ekström
14
170930 Falköping Fält SBnK

Adam Dschulnigg
Peter Nilsson

Rita Sjöman Prytz
Karin Ryberg
24
171001 Charlottenlund Ystad Fält SDPK Juha Åkerblom Lille-Mor Ördell 600:- 12
171001 Falköping Fält SBnK

Adam Dschulnigg

Jan Törnquist

Rita Sjöman Prytz
Karin Ryberg
24
171001 Varberg Fält SRBS Fredrik Lilliehöök Jennie Jedenberg
14
171007 Vårgårda KM/NM CACIT ekl Fält SDPK

Peter Nilsson

Rolf Ryberg

Pernilla Ryberg 600:- 24
171008

Vårgårda KM

CACIT ekl

Fält SDPK

Peter Nilsson

Rolf Ryberg

Pernilla Ryberg 600:- 24
141014 Ervalla, Örebro Fält SWeiK Ingemar Roselin Inger Eriksson 600:- 12
141015 Ervalla, Örebro Fält SWeiK Ingemar Roselin Inger Eriksson 600:- 12
171021 Rolsberga, Skåne Fält SDPK Niklas Niklasson Anci Niklasson 600:- 12
171022 Rolsberga, Skåne Fält SDPK Niklas Niklasson Anci Niklasson 600:- 12
171028

Nederby, Arboga

Rasmönstring

Fält SWeiK Peter Nilsson Karin Ryberg 600:- 12
171029 Nederby, Arboga Fält SWeiK Peter Nilsson Karin Ryberg 600:- 12
141104 Eslöv Fält SWeiK Anders Beskow VAKANT 600:- 12
141105 Eslöv Fält SWeiK Anders Beskow VAKANT 600:- 12


SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

Datum Plats Arrangör
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser GDHK
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SBnK
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SDPK
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SRBS
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SvSK
170701—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SWeiK

SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

Datum Plats Arrangör
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser GDHK
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SBnK
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SDPK
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SRBS
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SvSK
170816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov kan påverkas utifrån gällande jaktlagstiftning

Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils

avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

Prov Ordinarie viltspår

Datum Plats Prov-typ Arrangör Provansvarig Klass Avgift
2017-06-18 KM
Stallarholmen
Vilt
spårprov
SWeiK Susanne Sillsten Ökl 300: -

 

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

Datum Plats Klass Arrangör Max antal
170101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl GDHK Obegränsat
170101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SDPK Obegränsat
170101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SRBS Obegränsat
170101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SvSK Obegränsat
170101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SWeiK Obegränsat

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

Klubb Anmälningsmottagare Betalkonto Provtyp Avgifter

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF

www.specialklubb-skf.se

Marie Nylander

Vall Smiss 306

621 93 VISBY

tfn +46 (0)707661843

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 490156-7

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

200:-

100:-

Svensk Bretonklubb, SBnK

www.breton.se

OBS! anmälan sker via websidan i första hand.

http://breton.se/prov/ jaktprov/jaktprovsanmalan/

(endast bretoner, övriga via e-post)

AnnaKarin Wikman

Bjurträsk 170

936 93 Norsjö

tfn +46 (0)703734099

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 490156-7

IBAN SE67 9500 0099 6042 0490 1567

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie skog/fjäll

Ordinarie fält

Särskilt fält/skog/fjäll

Särskilt eftersök

Delat 400:-

Delat 600:-

100:-

200:-


Svenska Drentsche Patrijshondklubben,

SDPK

www.drentklubben.se

Niklas Öhrn

Anders Ståhls väg 9

271 57 Ystad

Tfn: +46 (0)702777097

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 644557-1

Bankgiro 876-2023

IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie
prov eftersök

 

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

 Rörligt viltspårprov

350:-

 

 

 

200:-

Se resp prov

 

100:-

 

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS

www.srbs.se

Martin Adner

Södergatan 15

51434 Tranemo
tfn +46 (0)32570011

mobil +46 (0)70281 95 45

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 6434450-0

IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie prov i eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

 Rörligt viltspårprov

 

400:-

200:-

400:-

100:-

 

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK

www.gdhklubben.se

Yvonne Hansén

Kila Apaltorp Furusta

611 90 Ålberga

tfn +46 (0)5584600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 452557-2

IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Stabyhounklubben, SvSK

www.stabyhounklubben.se

Jaktprov:

Linda Hjalmarsson

Kätrerud 307

65591 Karlstad

tfn +46 (0)70 570 70 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspår:

Ulrika Malmstedt
Artillerigatan 8b
653 42 Karlstad
tfn +46 (0)708-57 16 87

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 4307740-3

IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Viltspårprov

400:-

200:-

Delat 500:-

100:-

200:- till klubben och avgift till domaren på plats

Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK

www.weimaranerklubben.se

Jaktprov:

Lisbeth Ericsson

Jeriko 2

669 91 Deje

Tfn +46 (0)706958300

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspårprov:

Lina Oweson

Losjövägen 12

184 93 Åkersberga

Tfn +46(0)709751301


 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Swish:
123 3217635

Bankgiro: 5627-2552

IBAN SE10 9500 0099 6034 4606 6064

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Ordinarie och rörligt viltspårprov

400:-

200:-

Se resp prov

 

 

 100:-

150:- till klubben och 150:- till domaren på

plats