§ 340 Jaktkort vid prov och träning på statens mark

Statligt jaktkort skall lösas av alla vid jakt/träning oavsett om det är privat eller statlig mark.
JBV har 2017-08-08 gett tillstånd för utländska medborgare att delta på jaktprov före 16 september.

Beslut: SKF rekommenderar: Vid jakt på statens mark skall provledaren kontrolera att deltagarna har löst statligt jaktkort.
Vid samtliga prov skall information delges deltagarna att man är skyldig att lösa statligt jaktkort.

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genom­förande klubbs bank/plusgiro.

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekostnader för domare och övriga funktionärer m m. Dessa kostna­der delas mellan provdeltagarna via provledaren.

 

 

Provkalendarium - hösten 2018  (uppdat: 180620)

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

Använd inte pdf-fil vid anmälan 

Viltspår

 Arrangör SWeiK KM Viltspår 27/5 Ökl
Plats: Stallarholmen
Sista anmälan:  29/4

 

EFTERSÖKSGRENAR ordinarie:

Datum

Plats

Arrangör

Domare

Ansvarig och/eller provledare

Max antal

180701

Mala, Skånemästaren

SWeiK

Juha Åkerblom

Paul Nilsson

12

180707

Handskberget, Lycksele Norrlandsmästaren

SWeiK

Erling Wikman

AnnaKarin Vikman

14

180707

Järna

SWeiK

Adam Dschulnigg

Kadi Harjak

14

180707

Mastunga, Hökerum

SRBS

Ann-Kristin Skrucha

Carin Billström

15

180708

Handskberget, Lycksele

SWeiK

Erling Wikman

AnnaKarin Vikman

14

180708

Järna

SWeiK

Adam Dschulnigg

Bertel Nordell

14

180708

Mastdunga, Hökerum

SDPK

Fredrik Liliehöök

Anders Carlsson

14

180714

Molkom

SvSK

Ingemar Roselin

Ulrik Hjalmarsson

20

180721

Forsmark

SRBS

Joacim Nordell

Bertel Nordell

15

180721

Hällefors

SWeiK

Ingemar Roselin

Lisbeth Ericsson

14

180722

Forsmark

SRBS

Joacim Nordell

Bertel Nordell

15

180722

Hällefors

SWeiK

Ingemar Roselin

Monika Engström

14

180726

Tisjön, Sälen

SDPK

Carl-Magnus Olofsson

VAKANT

18

180802

Tisjön, Sälen

SvSK

Ingemar Roselin

Helena Effors (Ukl)
Linda Hjalmarsson (Elk, Ökl)

20

180803

Berga

SWeiK

Anders Beskow

VAKANT

14

180804

Berga

SWeiK

Ted Karlsson

Anders Sundvall

14

180805

Berga

SWeiK

Joacim Nordell

Micke Svedberg

14

180805

Nittorp, Tranemo

SRBS

Kristina Ellström

Anders Carlsson

15

180825

Karlstad

SvSK

Pernilla Ryberg

Ulrik Hjalmarsson

20

 

ODELADE JAKTPROV ordinarie

Datum

Plats

Prov-typ

Arrangör

 Domare

Provledare/ ansvarig

Avgift

Max antal

181013-14

Alingsås

KM/Rasmönstr

Odelat fält

SWeiK

 Anders Beskow

 Marcus Nicklasson

Kadi Harjak Ukl, Ökl
Madeleine Palmgren Ekl

600:-

24

 

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum

Plats

Prov-typ

Arran-gör

Domare

Ansvarig och/eller provledare

Avgift

Max start

180818

Gräftåvallen

Fjäll

SBnK

Bengt Persson

Öyvind Nagelhus

Uli Weiser

Mats Ågren

400:-

24

180819

Gräftåvallen

Fjäll

SBnK

Bengt Persson

Öyvind Nagelhus

Uli Weiser

Mats Ågren

400:-

24

180825

Björkliden, Jörn Breton-SM

Skl med CACIT

Skog

SBnK

Ingemar Stöckel

Anna Norlén

400:-

10

180825

Björkliden, Jörn

övriga klasser, ett parti

Skog

SBnK

Magnus Norlén

AnnaCarin Wikman

400:-

7

180826

Björkliden, Jörn
Ekl, Ökl,Ukl tre parter

Skog

SBnK

Magnus Norlén

Ingemar Stöckel
Lennart Berglund

Anna Norlén

AnnaCarin Wikman

400:-

21

180827

Björkliden, Jörn

Skog

SBnK

Joachim Almgren

Erling Wikman

Anna Norlén

AnnaCarin Wikman

400:-

14

180901

Handskberget, Lycksele

Skog

SWeiK

Erling Wikman

AnnaKarin Vikman

400:-

7

180901

Pirtti, Kiruna INSTÄLLT

Fjäll

SBnK

 

 

400:-

12

180902

Handskberget, Lycksele

Skog

SWeiK

Erling Wikman

AnnaKarin Vikman

400:-

7

180902

Pirtti, Kiruna INSTÄLLT

Fjäll

SBnK

 

 

400:-

12

180908

Mittådalen

Fjäll

SDPK

Anders Håkansson

Niklas Öhrn

500:-

12

180908

Älvdalen

Skog

SWeiK

Ted Karlsson

Teresa Karlsson

400:-

7

180909

Mittådalen

Fjäll

SDPK

Uli Weiser

Niklas Öhrn

500:-

12

180909

Älvdalen

Skog

SWeiK

Ted Karlsson

Teresa Karlsson

400:-

7

180915

Ervalla, Örebro

Fält

SvSK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

600-

14

180915

Harplinge, Halmstad

Debutantprov ukl&ökl

Fält

SDPK

Anders Braide

Anders Carlsson

600:-

8

180915

Mittådalen

Fjäll

SWeiK

Adam Dschulnigg

Susanne Sillsten Ukl Ökl
Lisbeth Ericsson Ekl

600:-

14

180916

Vårgårda, Alingsås CACIT i Ekl, KM (Endast Bracco och Spinone)

Fält

SRBS

Niklas Niklasson

Patrik Sjöström

Ann-Christin Niklasson

400:-

28

180916

Ervalla, Örebro

KM/Rasmönstring

Fält

SvSK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

600-

14

180916

Harplinge, Halmstad

Debutantprov ukl&ökl

Fält

SDPK

Anders Braide

Anders Carlsson

600:-

8

180916

Mittådalen

Fjäll

SWeiK

Adam Dschulnigg

Susanne Sillsten Ukl Ökl
Lisbeth Ericsson Ekl

600:-

14

180929

Charlottenlund, Ystad

Fält

SDPK

Juha Åkerblom

Carl Öhrn

600:-

12

180929

Ervalla, Örebro

Fält

SWeiK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

600:-

14

180929

Klimpfjäll Inställt pga extremt väder                                                                                               

Fjäll

SBnK

Ulf Rickardsson

Lennart Berglund

Agneta Berglund

                                                                            400:-

14

180930

Charlottenlund, Ystad

Fält

SDPK

Juha Åkerblom

Carl Öhrn

600:-

12

180930

Ervalla, Örebro

Fält

SWeiK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

600:-

14

180930

Klimpfjäll Inställt pga extremt väder

Fjäll

SBnK

Ulf Rickardsson

Lennart Berglund

Agneta Berglund

400:-

14

181006

Dundret, Gällivare

Fjäll

SBnK

Bengt-Olov Johansson
Bengt-Olov Kristensen

AnnaCarin Wikman UKL o Ökl
Therese Oskarsson Pojhanen Ekl

400:-

14

181006

Falköping

Fält

SBnK

Lennart Berglund

Peter Nilsson

600:-

14

181006

Långtora, Enköping

KM/Rasmönstring

Fält

SWeiK

Ted Karlsson

Mikael Svedberg

600:-

14

181007

Dundret, Gällivare

Fjäll

SBnK

Bengt-Olov Johansson

AnnaCarin Wikman UKL o Ökl
Therese Oskarsson Pojhanen Ekl

400:-

14

181007

Falköping

Fält

SBnK

Lennart Berglund

Peter Nilsson

600:-

14

181007

Långtora, Enköping

Fält

SWeiK

Ted Karlsson

Mikael Svedberg

600:-

14

181013

Ervalla, Örebro KM

Fält

SDPK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

750:-

12

181014

Ervalla, Örebro Rasmönstring

Fält

SDPK

Ingemar Roselin

Inger Karlsson

750:-

12

181019

Lärbro, Gotland

Fält

SWeiK

Marcus Niklasson

Elisabeth Beskow

400:-

12

181020

Burs, Gotland

Fält

SWeiK

Anders Beskow

Elisabeth Beskow

400:-

12

181021

Hejnum, Gotland

Fält

SWeiK

Marcus Niklasson

Elisabeth Beskow

400:-

12

181103

Eslöv

Fält

SWeiK

Niklas Niklasson

Emma Pettersson

600:-

12

181103

Långtora, Enköping

Fält

SBnK

Lennart Berglund

Adam Dsculnigg

Mats Ågren Ökl
Kjell Lundberg Ukl, Ekl

600:-

24

181104

Eslöv

Fält

SWeiK

Niklas Niklasson

Emma Pettersson

600:-

12

181104

Långtora, Enköping

Fält

SBnK

Lennart Berglund

Adam Dsculnigg

Mats Ågren Ökl
Kjell Lundberg Ukl, Ekl

600:-

24

                                                                                          


SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

Datum

Plats

Arrangör

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

GDHK

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SBnK

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SDPK

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SRBS

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SvSK

180701—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SWeiK

 

SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

Datum

Plats

Arrangör

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

GDHK

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SBnK

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SDPK

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SRBS

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SvSK

180816—1231

Diverse platser i Sverige, alla klasser

SWeiK

 

 OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov kan påverkas utifrån gällande jaktlagstiftning

Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils

avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

Datum

Plats

Klass

Arrangör

Max antal

180101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

GDHK

Obegränsat

180101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SDPK

Obegränsat

180101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SRBS

Obegränsat

180101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SvSK

Obegränsat

180101—1231

Diverse platser i Sverige

Anlkl o ökl

SWeiK

Obegränsat

 

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

Använd inte pdf-fil vid anmälan

 

Klubb

Anmälningsmottagare

Betalkonto

Provtyp

Avgifter

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF

www.specialklubb-skf.se

Marie Nylander

Vall Smiss 306

621 93 VISBY

tfn +46 (0)707661843

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 490156-7

IBAN SE67 6000 0000 0001 4068 1248 

BIC/SWIFT

HANDSESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

200:-

100:-

Svensk Bretonklubb, SBnK

www.breton.se

OBS! anmälan sker via websidan i första hand.

AnnaKarin Wikman

Bjurträsk 170

936 93 Norsjö

tfn +46 (0)703734099

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro 281-8961

IBAN SE67 6000 0000 0001 4068 1248

BIC/SWIFT

HANDSESS

Ordinarie fält/skog/fjäll

Särskilt fält/skog/fjäll

Särskilt prov eftersök

Se resp prov

150:-

200:-

Svenska Drentsche Patrijshondklubben,

SDPK

www.drentklubben.se

Anders Carlsson

Mannarp,
Gustavsberg 450

305 61 Harplinge

Tfn. 076 245 14 66

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS: Kopia på betalning ska bifogas anmälan till SDPKs jaktprov

Plusgiro 644557-1

Bankgiro 876-2023

IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie prov eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

400:-

200:-

 

Se resp prov

 

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS

www.srbs.se

Kikki Ellström

Granvägen 7
233 76 Klågerup

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tfn: 070-266 60 48

Plusgiro 6434450-0

IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie prov eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

400:-

200:-

Se resp prov

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK

www.gdhklubben.se

Yvonne Hansén

Kila Apaltorp Furusta

611 90 Ålberga

tfn +46 (0)5584600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 452557-2

IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Stabyhounklubben, SvSK

www.stabyhounklubben.se

Jaktprov:

Linda Hjalmarsson

Kätrerud 307

65591 Karlstad

tfn +46 (0)70 570 70 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspår:

Ulrika Malmstedt
Artillerigatan 8b
653 42 Karlstad
tfn +46 (0)708-57 16 87

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 4307740-3

IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie prov eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Viltspårprov

 

400:-

200:-

Se resp prov

100:-

200:- till klubben och avgift till domaren på plats

Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK

www.weimaranerklubben.se

Jaktprov:

Lisbeth Ericsson

Jeriko 2

669 91 Deje

Tfn +46 (0)706958300

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspårprov:

Lina Oweson

Losjövägen 12

184 93 Åkersberga

Tfn +46(0)709751301

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SWeiK har ny rutin vid betalning.

Se sweik.se

Ordinarie prov eftersök

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält/skog/fjäll

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Ordinarie och rörligt viltspårprov

 

400:-

200:-

Se resp prov

100:-

150:- till klubben och 150:- till domaren på

plats