§ 340 Jaktkort vid prov och träning på statens mark

Statligt jaktkort skall lösas av alla vid jakt/träning oavsett om det är privat eller statlig mark.
JBV har 2017-08-08 gett tillstånd för utländska medborgare att delta på jaktprov före 16 september.

Beslut: SKF rekommenderar: Vid jakt på statens mark skall provledaren kontrolera att deltagarna har löst statligt jaktkort.
Vid samtliga prov skall information delges deltagarna att man är skyldig att lösa statligt jaktkort.

Anmälan till ordinarie prov skall vara genomförande klubb tillhanda senast 4 veckor före provdagen.
Då skall även avgiften vara inbetald på genom­förande klubbs bank/plusgiro.

Ev efteranmälningar i mån av plats beslutas av respektive genomförande klubb.

Anmälningstider för särskilda prov: kontakta klubben.
Angiven avgift gäller till klubben, därtill kommer ev kostnader för provmark, resekostnader för domare och övriga funktionärer m m. Dessa kostna­der delas mellan provdeltagarna via provledaren.

 

JAKTPROVSKALENDARIUM Våren 2018

(version 2018-03-06)

Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

DELADE JAKTPROV ordinarie:

Datum Plats Prov-typ Arran-gör Domare Ansvarig och/eller provledare Max start
180310 Tossåsen, Härjedalen Fjäll SBnK Lennart Berglund Kjell Lundberg 14
180311 Tossåsen, Härjedalen Fjäll SBnK Lennart Berglund Kjell Lundberg 14
180324 Lofsdalen, Härjedalen Fjäll SBnK

Anders Håkansson

Ulf Rickardsson

Anna Norén 28
180325 Lofsdalen, Härjedalen Fjäll SBnK

Anders Håkansson

Bengt Persson

Anna Norén 28
180407 Dundret, Gällivare Fjäll SBnK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 14
180407 Västra Götaland Fält SWeiK Ted Karlsson Lisbeth Ericsson 12
180408 Dundret, Gällivare Fjäll SBnK Erling Wikman AnnaCarin Wikman 14
180408 Västra Götaland Fält SWeiK Ted Karlsson Lisbeth Ericsson 12
180413 Klimpfjäll, Västerbotten CACIT skl + ukl, ökl, ekl Fjäll SBnK

Nils B Skaar

Ulf Rickardsson

AnnaCarin Wikman

Maria Hörnlund

20 + 28
180414 Klimpfjäll, Västerbotten CACIT skl + ukl, ökl, ekl Fjäll SBnK

Lennart Berglund

Ronny Sagmo

AnnaCarin Wikman

Maria Hörnlund

20 + 28
180415

Klimpfjäll, Västerbotten

ukl, ökl, ekl

Fjäll SBnK

Lennart Berglund

Ulf Rickardsson

Nils B Skaar

AnnaCarin Wikman

Maria Hörnlund

42
180421 Abisko, Norrbotten Fjäll SBnK
Inställt
Ingemar Stöckel Åsa Mäkitalo 14
180422 Abisko, Norrbotten Fjäll SBnK
Inställt
Ingemar Stöckel Åsa Mäkitalo 14

SÄRSKILDA PROV eftersöksgrenar:

Datum Plats Arrangör
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser GDHK
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SBnK
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SDPK
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SRBS
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SvSK
180101—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SWeiK

SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:

Datum Plats Arrangör
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser GDHK
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SBnK
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SDPK
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SRBS
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SvSK
180101—0430, 0816—1231 Diverse platser i Sverige, alla klasser SWeiK

OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov kan påverkas utifrån gällande jaktlagstiftning

Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils

avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör

VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie

Datum Plats Klass Arrangör Max antal
180101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl GDHK Obegränsat
180101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SDPK Obegränsat
180101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SRBS Obegränsat
180101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SvSK Obegränsat
180101—1231 Diverse platser i Sverige Anlkl o ökl SWeiK Obegränsat
180527 Meddelas senare (KM) Ordinarie Ökl SWeiK

Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:

När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser

Klubb Anmälningsmottagare Betalkonto Provtyp Avgifter

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar SKF

www.specialklubb-skf.se

Marie Nylander

Vall Smiss 306

621 93 VISBY

tfn +46 (0)707661843

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 490156-7

IBAN SE87 9500 0099 6026 6066 7706

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

200:-

100:-

Svensk Bretonklubb, SBnK

www.breton.se

OBS! anmälan sker via websidan i första hand.

AnnaCarin Wikman

Bjurträsk 170

936 93 Norsjö

tfn +46 (0)703734099

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 490156-7

IBAN SE67 9500 0099 6042 0490 1567

BIC/SWIFT

NDEASESS

Ordinarie fjällprov

Särskilt fält/skog/fjäll

Särskilt eftersök

Delat 400:-

150:-

200:-

Svenska Drentsche Patrijshondklubben,

SDPK

www.drentklubben.se

Niklas Öhrn

Anders Ståhls väg 9

271 57 Ystad

Tfn: +46 (0)702777097

Jaktprovsanmälan som excel-fil samt kopia på bifogad betalning till:

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Plusgiro 644557-1

Bankgiro 876-2023

IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS

www.srbs.se

Martin Adner

Södergatan 15

51434 Tranemo
tfn +46 (0)32570011

mobil +46 (0)70281 95 45

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 6434450-0

IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK

www.gdhklubben.se

Yvonne Hansén

Kila Apaltorp Furusta

611 90 Ålberga

Tfn +46(0) 705584600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 452557-2

IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

200:- till klubben och ersättning till domaren på plats

Svenska Stabyhounklubben, SvSK

www.stabyhounklubben.se

Jaktprov:

Linda Hjalmarsson

Kätrerud 307

65591 Karlstad

tfn +46 (0)70 570 70 88

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspår:

Ulrika Malmstedt
Artillerigatan 8b
653 42 Karlstad
tfn +46 (0)708-57 16 87

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plusgiro 4307740-3

IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403

BIC/SWIFT

NDEASESS

Särskilt prov eftersök

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Rörligt viltspårprov

200:-

100:-

 

150:- till klubben och avgift till domaren på plats

Svenska Weimaraner-klubben, SWeiK

www.weimaranerklubben.se

Jaktprov:

Lisbeth Ericsson

Jeriko 2

669 91 Deje

tfn +46(0)706958300

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viltspårprov:

Lina Oweson

Losjövägen 12

184 93 Åkersberga

tfn +46(0)709751301

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vänligen gå till sweik.se för att betala.

https://sweik.se/

Särskilt prov eftersök

Ordinarie prov fält

Särskilt prov fält/skog/fjäll

Ordinarie och rörligt viltspårprov

200:-

600:-

100:-

 

150:- till klubben och 150:- till domaren på

plats