2018-07-09

Särskilt prov Fält

Klubb:GDHK
Datum: 22/9-23/9 Provet är fulltecknat.
Plats: Trossnäs Karlstad
Domare: Anki Skrucha
Provledare och kontakt: Yvonne Hansén Tel: 070-558 46 00.

 


Särskilt prov Skog.

Klubb: GDHK
Datum: 1/9 och 2/9 Provet är fulltecknat
Plats: Älvdalen, Dalarna
Domare: Magnus Norlén
Provledare: Roger Johansson
Kontakt: Yvonne Hansén Tel:070-558 46 00.

 

Särskilt prov eftersöksgrenar.

Klubb: SWeiK
Datum: 20/7
Plats:Hällefors
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Åsa Beckman 
Kontakt: Lisbeth Ericsson 070-6958300


Klubb:SRBS
Datum: 23/7-24/7
Plats:Reslöv
Domare: Nicke Niklasson
Provledare: Anki Niklasson
Kontakt: Kikki Ellström


Klubb:SWeiK
Datum: 1/7
Plats Frösvidal
Domare: Lars Karlsson
Provledare: Inger Karlsson
Kontakt: Inger Karlsson tel: 070-3752292

 


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442