2018-07-09

Särskilt prov Fält

Klubb:GDHK
Datum: 22/9-23/9 Provet är fulltecknat.
Plats: Trossnäs Karlstad
Domare: Anki Skrucha
Provledare och kontakt: Pernilla Ryberg, tel:  070-310 73 57


Klubb: SvSK
Datum: 28/9 Provet är fullt
Plats: Långtora
Domare : Carl-Magnus Olofsson
Provledare: Pernilla Ryrberg
Kontakt: Linda Hjalmarsson tel: 0705 70 70 88

 


Särskilt prov eftersöksgrenar.

Klubb: SWeiK
Datum: 28/9 samtliga klasser.
Plats: Bosjön, Kristinehamn
Domare: Ingemar Roselin
Provledare: Åsa Beckman tel:: 0707- 28 33 24


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442