2018-11-14

Särskilt prov Fält

Arrangör: SDPK
Plats: Torebo Säteri, Falkenberg
Tid: 17/11
Domare: Fredrik Lilliehöök
Provledare: Heidi Svensson tel: 0703 46 28 84


Särskilt prov Eftersök

Arrangör: GDHK
Plats: Furulund Skåne
Tid: 17/11 max 3 hundar
Domare: Camilla Liljekow
Provledare: Fredrik Mattisson tel: 0732 62 91 12

 


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442