2018-07-09

Särskilt prov Fält

Klubb:GDHK
Datum: 22/9-23/9 Provet är fulltecknat.
Plats: Trossnäs Karlstad
Domare: Anki Skrucha
Provledare och kontakt: Yvonne Hansén Tel: 070-558 46 00.

 


Särskilt prov Skog.

 

Klubb: SWeiK
Datum: 20/8 Ukl, Ökl, Ekl Provet är fulltecknat.
Plats: Edeby Deje
Domare: Ingemar Roslin
Provledare: Åsa Beckman
Kontakt:Lisbeth Ericsson 070 695 83 00

 


Klubb: SBnK
Datum: 16/8 och 17/8.  7 hundar Ökl/Ukl.
Plats: Sidsjö (Bräcke Kommun)
Domare: Lennart Berglund
Provledare/Ansvarig: PerIVar Norell Tel:070-224 94 17

 


Klubb: GDHK
Datum: 1/9 och 2/9 Provet är fulltecknat
Plats: Älvdalen, Dalarna
Domare: Magnus Norlén
Provledare: Roger Johansson
Kontakt: Yvonne Hansén Tel:070-558 46 00.

 

Särskilt prov eftersöksgrenar.

Klubb: SWeiK
Datum: 19/8 (Provet är fulltecknat)
Plats:Järna
Domare: Adam Dschulnigg
Provledare: Anders Sundvall Ekl, Ted Karlsson Ökl (tel: 070-644 33 78)
Kontakt: Ted Karlsson tel: 070-644 33 78Klubb: SWeiK
Datum: 15/8
Plats: Niklassdamm
Domare: Ingemar Roslin
Provledare: Susanne Sillsten
Kontakt: Lisbeth Ericsson 070 695 83 00


Rörliga viltspårprov anordnas i Kalix "hela året" så länge det finns snöfri mark.
Kontakta viltspårdomare Sara Beckman för att boka dag och tid.
Inbetalning av anmälningsavgiften sker till respektive rasklubb sedan domaren bokats.
Vid start skall kvitto på anmälningsavgift kunna uppvisas. Domaravgift tillkommer
enligt klubbarnas bestämmelser och betalas på plats.
Förare som ej är medlemmar i någon rasklubb går via Svenska Weimaranerklubben.

Sara Beckman
Gammelgården 803 D
952 92 KALIX
Mobile +46 (0)70 17 23 442