Om Specialklubben
     • SKF grundades av Svenska Kennelklubben och representanter för raserna Breton, Spinone och Weimaraner
     • SKF verkar sedan 1996-01-01
     • SKF organiserar huvuddelen av de kontinentala stående fågelhundsraserna
     • SKF verkar för att, inom ramen för SKK:s mål, tillvarata de olika rasernas specifika egenskaper
     • SKF strävar efter att raserna företräds av ”sina egna” rasrepresentanter
     • SKF verkar främst genom rasklubbar i de numerärt stora raserna och genom rasrepresentanter i de mindre
     • Medlemskap i SKF löses antingen genom någon av våra rasklubbar eller genom direkt medlemskap


Om verksamheten
       Jaktprov:
     • Arrangeras av SKF men genomförs i huvudsak av rasklubbarna över hela landet
     • Är öppet för alla SKF:s raser oavsett vilken rasklubb som genomför provet, undantaget en årlig rasmönstring per rasklubb
     • Hundarna bedöms efter rasspecifika jaktprovsregler som stående fågelhundar
     • Hittills finns jaktprovsregler för Breton/Epagneul Français, Bracco Italiano/Spinone, Drentsche Patrijshond, Gammel Dansk Hönsehund
       Griffon Dàrret À Poil Dur/Korthals, Stabyhoun och Weimaraner

       Utställning:
       SKF strävan är att genomföra 1 – 2 utställningar årligen, med så rättvis geografisk spridning som möjligt. I övrigt hänvisar
       SKF till SKK:s länsklubbars breda utbud.