För närvarande ligger arbetet med SKF-tidningen nere pga brist på material.  Vi kan tipsa om SKKs tidningar om jakt respektive utställning!

 

Klicka på bilden så öppnas tidningen

 

 

SKF tidning omslag 2 2018


  


Vid SKF´s årsmöte i Jönköping 2014 beslutades att skapa en                                          Klicka på bilden så öppnas tidningen                          
gemensam tidning för alla raser i vår specialklubb.
Tidningen skulle vara digital och alla rasklubbar bidrar med
information och artiklar som speglar den egna rasen.
Information från SKK och SKF ska också presenteras.
Nu är vi framme. Som ordförande i SKF känner jag mig
mycket nöjd över att vi nu kan presentera ett första
exemplar av tidningen.
För det fortsatta arbetet med att producera en gemensam tidning
behöver vi hjälp från alla rasklubbar med nytt och inspirerande material.

Trevlig läsning
Roger Johansson
ordf. SKF                                                                                                                                  

.