Bli Medlem


Genom att bli medlem i någon av rasklubbarna stöttar du deras verksamhet och aktiviteter för sina respektive raser.

Som regel ingår tidningar eller annat material i medlemsskapet.
Hur du blir medlem i rasklubbarna ser du på deras respektive webbsida.

Medlemsskap i någon av rasklubbarna går till viss del tillbaka till SKF.
Du kan även bli direktmedlem i SKF.

Direktmedlemsskap i SKF kostar 1000kr, sätt in beloppet på postgiro 606 67 70-6.

Uppge namn, adress samt vilken ras du har eller är intresserad av.