Svenska Kennelklubbens policy
för digitala medier
Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker
sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer
och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska
Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information
medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.
Läs mera

Grundregler
för medlemmar i Svenska Kennelklubben
Läs mera