Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

(klicka på länken så kommer du till dokumentet)